Is uw contributie ontvangen, dan bent u lid en komt u op de ledenlijst. U krijgt daarvan bericht.
   Informatie Bulletin                      Jaarvergadering (ALV)                      Begrotingen
Zomer           2009
Voorjaar        2010
Zomer           2010
Augustus       2011
Oktober         2012
Najaar           2013
 2009
 2012
 2013
A-D`s soort van Adrem van 1948
De ontstaans geschiedenis van (HAD) Avio-Diepen door (Dir) D.G.de Rooij
Mission impossible door Jan Elsink
Turken met een Limburgs accent
VOFE nieuws uit 1993 van het Grafisch centrum
De stichter van
Klik op de    foto`s  voor hun levensloop.
Weet u dat in de Adrems ook foto`s (z/w) staan.  Klik hier en dan op een groene schicht naar keuze.
      Op Facebook is een “ besloten “ groep aangemaakt. “ Vofeypenburg ” Alle VOFE leden die op Facebook een account hebben,                             zitten er in en kunnen elkaar berichten sturen die dan ook alleen voor die leden zichtbaar zijn.                  Vindt u dat wel wat, maak dan een account aan en meldt dit bij Ed Bezuijen. Hij voegt u dan aan de groep toe.
  “Avio-Diepen”
 De stichter van        “Fokker”
Anthony Herman  Gerard Fokker  * Kediri, Java, 6 april 1890   New York City, 23 december 1939
Count Count Het bestuur
        Frederik Jan Leo       (Frits) Diepen. * Tilburg, 29 augustus 1915   Düsseldorf, 4 juli 1974
Repair, overhaul & modification
Let op! Het paviljoen is niet                het restaurant.              “ Tennispark Welgelegen”           Daar moet u zijn !
Piet Eilander
Design & realisation
             Hoe   
Wilt u lid worden, klik dan hier.
Vul het formulier in en dan verzenden
Najaar           2014
Alle rechten van de website berusten bij de vereniging. Foto`s mogen door derden vrij gebruikt worden. Veel teksten onder de foto`s berusten op het geheugen van de leden en zijn dus mogelijk incorrect. Gaarne melding hiervan bij onjuistheden! Een donatie, hoe klein ook, aan de penningmeester, wordt echter zeer op prijs gesteld; maar lid worden is beter!
Apache
Closter Meteor
Fokkers fighter cockpits
Fokkers  helikopter  cockpits
Alles wat vliegt
F-27-500
F-28
Fokker 50
Fokker 60
Fokker 70
Fokker 100
Fokker 130       (tekentafel)
D-VII
D-XXI
S-14
Hawker  Hunter
F-84
F-86
F-104
NF-5
F-16
JSF/F-35
Westland Lynx
NH-90
Wat een piloot ziet
Spectaculaire websites
1
Directeuren van Fokker Ypenburg.  (Nu C.E.O. genoemd ) 
Directeuren H.A.D.
Fokkers  civil cockpits
Het is een programma om zogenaamde pdf files te kunnen lezen. In de verken- ner hebben ze de extensie .pdf, vandaar. Er wordt mee bereikt dat op elke pc. zo`n bestand of brief er hetzelfde uitziet. Daarnaast, en heel belangrijk, kan men de tekst niet meer zelf aanpassen zo- dat de authenticiteit ervan gewaarborgd blijft.
De kerstborrel van 2016, in het Tennispark “Welgelegen “ 
Directeur de Rooij weg bij Avio-Diepen
4 september 1987
Schrijf u in bij de stichting
              Er is veel te zien en te lezen. En door u aan te vullen met verhalen of ervaringen...               Het overlijden van onze collega`s, die bij “ Delta Loyd “ verzekerd zijn, worden             ons niet meer verstrekt. (Dit i.v.m. de privacy wetgeving)                    Fokker/GKN heeft voor 2016 een collectieve zorgverzekering afgesloten met “CZ”                Alle Fokker gepensioneerden kunnen zich hierbij aaansluiten.             Opm: Zij krijgen ook bij  “Zilveren Kruis/Achmea”,nog steeds de collectiviteitskorting.
Oktober         2015
1950
1960
1980
1995
1996
2015
De kascontrollecommissie voor de jaren 2016 en 2017  Zij worden gekozen tijdens de algemene leden vergadering in november..
Mogelijk nieuwe activiteit in 2017:   Nationaal Militair Museum,                                                     Aviodrome Lelystad,                                                     35-jarig jubileum VOFE
Het bestuur vergadert enkele malen per jaar en doet dat tijdens de soos in Rijswijk.  Wilt u in het bestuur?  Graag!
.
I.v.m. de kosten versturen we geen IB meer maar gaat alles per email. Leden die geen emailadres hebben krijgen 1x/jr. een schriftelijke nieuwsbrief. Alles staat nu op de website. Het I.B. is er alleen nog als herinnering om de contributie over te maken. U wordt verzocht voortaan zelf de contributie over te maken, en dan bij voorkeur in september of oktober. Wij herinneren u hieraan via de nieuwsbrief.
2017 02-01 Foto`s van Bob Knaapen en André Muller 04-01 Overlijden Jan van der Stap 10-01 Filmpje van de kantine uit 1975 17-01 Ontbrekende linken hersteld 23-01 Homepage wat aangepast. 24-01 Foto en verhaal van Arie Vingerling 03-02 Overlijden Leo Vonk 09-02 Extra ad rem uit 1987 10-02 Lange verhandeling faillisement Fokker (NRC) 11-02 2 foto`s van pensioneringen 11-02 4 gezichten erbij in het smoelenboek 15-02 Overlijden Frits van Dijk 26-02 Boek toegevoegd 05-03 Nieuwsbrief no:5. 35-jarig bestaan VOFE 2016   5-10 Nieuwsbrief no:3 toegevoegd 20-10 Nwe. foto`s van W.v.Lochem 30-10 Knoppen weer actief gemaakt   7-12 Ledenlijst verdeeld over 3 knoppen 18-12 Fimpje van het ketelhuis, foto`s kerstborrel, nieuwe linken. 31-12 Laatste update van 2016  
In
foxyform
Vul het formulier in om iets door geven, bv. wat u mist of anders wilt zien op de website of u opgeven voor de 35-jarige jubileumreis.
Namenlijst Namenlijst Leden- en e-maillijst Leden- en e-maillijst Calendarium vliegveld Ypenburg Calendarium vliegveld Ypenburg Ypenburg startpagina Ypenburg startpagina Website bronnen Website bronnen PC tips PC tips
Bezoekers sinds mei 2016
Kerstborrel lijst Kerstborrel lijst Smoelenboek Smoelenboek Fokker web Fokker web Collofon
Nieuw
Ypenburg er uit
zag tot
1996
(laatste)
Onze sponsoren
De activiteiten van onze vereniging!                 SOOS  Met ingang van 8 september 2015 , elke 2e dinsdag van de maand, behalve de maanden juli en augustus, is de SOOS in het restaurant van tennispark “ Welgelegen “ in Rijswijk. Het adres;  zie onder bij kerstborrel. Het is een soort mini reünie, hapje, drankje en gezellig kletsen over hoe het vroeger veel beter was. Aanvang 13:30 uur. De kosten zijn voor de VOFE tenzij de belangstelling erg groot wordt. Dan moeten we hierover beraadslagen. Een video presentatie is mogelijk. Lekker klaverjassen kan ook. Eigen initiatief is belangrijk om ons bij elkaar te houden.
Hobbyclub ( Opgeheven! ) Medio 2013 is de hobbyclub ontmanteld. De fysieke mogelijkheden van onze hobbyisten werden steeds minder en dan komt er een moment dat je moet stoppen. Alle machines en materialen zijn, met gesloten beurzen, overgedragen aan een dependance van de Haagsche Hoge school en de TUDelft  Als echter één van onze leden daar wil hobbyen, dan kan dat. Bel Wouter, GSM: 06 10 178 785 , Abtswoudseweg 18, 2627 AL Delft, en maak met hem een afspraak. Zij waarderen ons bezoek zeker en willen van onze (inmiddels wel oude) ervaring leren. Kerstborrel Het ultime moment om oud collega`s weer eens te ontmoeten. Voor 2017 is de datum vastgesteld op Vrijdag 15 december. Aanvang 13:00 uur in het tennispark “ Welgelegen “ in Rijswijk. Nieuwe leden zijn zeer welkom of u kunt ter plaatse lid worden. De eerste drie consumpties en de koffie zijn voor rekening van de VOFE. Daarna maar zelf afrekenen. Laan te Blotinghe 1, 2282 NJ Rijswijk (Z-H). Kijk hier voor meer info of hier.
met wachtwoord  beveiligd
en
 † 21-2-2013..62 jr.
Van onze 2 de  oud voorzitter             Aad Platteel
 1945 Frits  Diepen  Vliegtuig NV. |    1949 Avio Diepen NV & Aero Holland   |    1974 Avio Fokker BV  |  1984 Fokker Aircraft BV.  |  1993 Fokker Aircraft en DASA  |    15 maart 1996  Faillissement
Jan. 2017
Dec 2016
Feb. 2017
“In Memoriam”
De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te `s-Gravenhage onder nummer 27179974, als werknemersorganisatie met volledige rechtsbevoegdheid.
Om .PDF files te kunnen lezen heeft u Adobe Reader nodig. Dit programma is gratis van internet te downloaden. Klik op het logo hiernaast om het programma te downloaden en daarna te installeren. Om de ledenlijst te kunnen inzien of andere Excel werkbladen, heeft u MS Office Excel nodig. Heeft u dit programma niet, download en installeer dan de Excel Viewer.
Vereniging van Oud 
(Ypenburg) Employee`s
en de Handelmij  “Avio-Diepen B.V.”
Opgericht, 23 maart 1982
Beweeg de cursor over de      knop  en er verschijnt een uitval-  scherm naar de diverse afdelingen  of nieuwsbrieven.  
  Het bestuur informeert u zo snel mogelijk als collega`s      ons ontvallen, maar de informatie moet van u komen.. Andere bronnen zijn er helaas niet meer..   Via  de mail informeren we u dan zo snel mogelijk zodat u nog kunt reageren. Klik op een foto voor meer informatie.  Klik op het kruisteken voor een chronologische opgave, of op het linker “In Memoriam” voor een totaal overzicht. Beide kunt u doorbladeren.
Weer is een collega van ons heen gegaan maar zal altijd in onze herinnering blijven. Woorden schieten te kort als gevoelens overheersen Bedrijf is Avio-Diepen in Alphen a/d RIjn De voorzitter organiseert de ALV, zit de bestuursver gaderingen voor en is lid van de redaktie. De vice-voorzitter is de back-up van de voorzitter. en lid van de  feest- commissie De penning meester beheert de financien en is lid van de feest- commissie. De secretaris maakt verslagen. Onderhoudt de website en verzorgt de communicatie en de nieuwsbrieven. Paula Burger is lid van de redaktie . Wil Pronk organiseerde de SOOS middagen.
Mrt 2016
Mrt 2016
Apr 2016
Apr 2016
Sept 2016