Informatie Bulletin                      Jaarvergadering (ALV)                      Begrotingen
Zomer           2009
Voorjaar        2010
Zomer           2010
Augustus       2011
Oktober         2012
Najaar           2013
 2009
 2012
 2013
A-D`s soort van Adrem van 1948
De ontstaans geschiedenis van (HAD) Avio-Diepen door (Dir) D.G.de Rooij
Mission impossible door Jan Elsink
Turken met een Limburgs accent
VOFE nieuws uit 1993 van het Grafisch centrum
Onze sponsoren
De stichter van
Klik op de    foto`s  voor hun     resp. levensloop.
Weet u dat in de Adrems ook foto`s (z/w) staan.  Klik hier en dan op een groene schicht naar keuze.
      Op Facebook is een “ besloten “ groep aangemaakt. “ Vofeypenburg ” Alle VOFE leden die op Facebook een account hebben,                             zitten er in en kunnen elkaar berichten sturen die dan ook alleen voor die leden zichtbaar zijn.                  Vindt u dat wel wat, maak dan een account aan en meldt dit bij Ed Bezuijen. Hij voegt u dan aan de groep toe.
                  Zoekt u iemand ?. Mail of bel de secretaris en uw vraag komt hier te staan. .
  “Avio-Diepen”
 De stichter van        “Fokker”
Anthony Herman  Gerard Fokker  * Kediri, Java, 6 april 1890   New York City, 23 december 1939
Count Count Het VOFE bestuur
De website is “ on the air “ gegaan op november 2009.  In 2010 is ze vernieuwd en in maart 2014 opnieuw.
De handelsmaatschappij, nu handelsonderneming.
        Frederik Jan Leo           (Frits) Diepen. * Tilburg, 29 augustus 1915   Düsseldorf, 4 juli 1974
Repair and modification
Let op! Het paviljoen is niet ons restaurant. Vergroot de kaart van Google (scrollen) totdat de tekst “ Tennispark Welgelegen” zichtbaar wordt. Daar moet u zijn !
Piet Eilander
Design & realisation
Hoe Fokker op Ypenburg er ooit heeft uitgezien, kunt u bekijken aan de hand van de vele foto`s.
Wilt u lid worden, klik dan hier.
Vul het formulier in en klik op verzenden,
 De secretaris ontvangt het
Is uw contributie ontvangen, dan bent u lid en zetten wij u op de ledenlijst.
Najaar           2014
Van een vliegtuig reparatie / modificatie en kunststof delen bedrijf, naar een kunststof- en metaallijmen bedrijf.
Alle rechten van deze website berusten bij de vereniging. Foto`s mogen door derden vrij gebruikt worden. Veel teksten onder de foto`s berusten puur op het geheugen en zijn mogelijk incorrect. Gaarne melding hiervan! Een donatie hiervoor, hoe klein ook, aan de penningmeester, wordt echter zeer op prijs gesteld; maar lid worden is beter!
Apache
Closter Meteor
Fokkers fighter cockpits
Fokkers  helikopter cockpits
Alles wat vliegt
F-27-500
F-28
Fokker 50
Fokker 60
Fokker 70
Fokker 100
Fokker 130       (tekentafel)
D-VII
D-XXI
S-14
Hawker  Hunter
F-84
F-86
F-104
NF-5
F-16
JSF/F-35
Westland Lynx
NH-90
Wat een piloot ziet
Spectaculaire websites
1
Directeuren van Fokker Ypenburg.  (Nu C.E.O. genoemd )
 Wie weet vanaf   wanneer    dhr. Kunkeler directeur    is geweest ?
Directeuren H.A.D.
Fokkers  civil cockpits
Het is een programma om zogenaamde pdf files te kunnen lezen. In de verken- ner hebben ze de extensie .pdf, vandaar. Er wordt mee bereikt dat op elke pc. zo`n bestand of brief er hetzelfde uitziet. Daarnaast, en heel belangrijk, kan men de tekst niet meer zelf aanpassen zo- dat de authenticiteit ervan gewaarborgd blijft.
Beveiligde ledenlijst Beveiligde ledenlijst Namenlijst Namenlijst Website bronnen Website bronnen Calendarium vliegveld Ypenburg Calendarium vliegveld Ypenburg Computer tips Computer tips Ypenburg startpagina Ypenburg startpagina
De kerstborrel van 2015, in het Tennispark “Welgelegen “ 
Directeur de Rooy weg bij Avio-Diepen
4 september 1987
Schrijf u in bij de stichting    Fokkerweb.
Er is veel te zien. Echter, de overlijdensgegevens via “Delta Loyd” krijgen we                                                       niet meer i.v.m. privacy regels. Fokker/GKN heeft een collectieve zorgverzekering afgesloten bij CZ Alle Fokker gepensioneerden kunnen zich hierbij aaansluiten.. Opm: onze gepensioneerden krijgen ook bij het Zilveren Kruis,                        nog steeds de collectieviteits korting.
Oktober         2015
Kerstborrel   (9-12)               Door onderstaand formulier in te vullen, meldt u zich aan. Vul in Subject: Kerstborrel 2016 Message: Met hoeveel personen u komt. Submit: Om te verzenden U kunt er ook een ander bericht mee doorgeven!
1950
1960
1980
1995
1996
2015
K
De kascontrollecommissie voor de jaren 2016 en 2017  Zij worden gekozen tijdens de algemene leden vergadering..
De onlangs opgerichte      feestcommissie
Mogelijk nieuwe activiteit in 2017:   Nationaal Militair Museum,                                                    Aviodrome Lelystad,                                                    35-jarig jubileum VOFE
Het bestuur vergadert enkele malen per jaar en doet dat tijdens de soos. Wilt u in het bestuur, graag.  Het vergt weinig tijd.
.
I.v.m. de kosten versturen we geen IB meer maar gaat alles per email. Leden die geen emailadres hebben krijgen 1x/jr. een schriftelijke nieuwsbrief. Alles staat nu op de website. Het I.B. is alleen nog bedoeld als een herinnering aan u om de contributie over te maken. U wordt verzocht voortaan uit zich zelf de contributie over te maken, en dan bij voorkeur in september of oktober. Wij herinneren u hieraan via de nieuwsbrief.
2016 Laatste nieuws
14-01  Foto Centrale O.R. 22-01  Diverse foto`s gepimpt en toegevoegd.           Foto brandweerwagen met vraag? 07-02 Collector’s items gepimpt. 17-02 Diverse foto`s (groeps, supp.shops,          collector’s items) 23-02 Correctie Rens v.d. Meer (geen Fokker) 01-03 Geen overlijdensberichten meer via          Fokkerweb 02-03 Nieuw lid ingeschreven 03-03 Overlijden Sjors Lemmerzaal 29-03 Overlijden Jan Heijndijk 06-04 Nieuwsbrief nr. 2 toegevoegd 13-04 Overlijden Jan de Roos 23-04 De website is weer oké.          Foto`s toegevoegd bij groepsfoto`s          en Supp.shop`s van Leo Hermkes 26-04 Overlijden Ruud Verdonk 11-05 Diverse foto`s her en der 17-05 Nieuw lid, Gerry vd. Bol (zie l.l.)    
In
 21-2-2013..62 jr.
Van onze 2de oud voorzitter             Aad Platteel
 1945 Frits  Diepen  Vliegtuig NV. |    1949 Avio Diepen NV & Aero Holland   |    1974 Avio Fokker BV  |  1984 Fokker Aircraft BV.  |  1993 Fokker Aircraft en DASA  |    15 maart 1996  Faillissement
“In Memoriam”
De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te `s-Gravenhage onder nummer 27179974, als werknemersorganisatie met volledige rechtsbevoegdheid.
De activiteiten van onze vereniging!                 SOOS  ( Let op ! ) De soos is verhuisd ! Met ingang van 8 september 2015 , de 2e dinsdag van de maand, behalve de maanden juli en augustus, houden we de SOOS voortaan bij tennispark Welgelegen in Rijswijk. Het nieuwe adres;  zie onder bij kerstborrel. Het is een mini reünie, hapje, drankje en gezellig kletsen over hoe het vroeger veel beter was. Aanvang 13:30 uur. De kosten zijn voor de VOFE tenzij de belangstelling erg groot wordt. Dan moeten we hierover beraadslagen. Een video presentatie is mogelijk. Lekker klaverjassen kan ook. Eigen initiatief is belangrijk om ons bij elkaar te houden. Hobbyclub ( Opgeheven! ) Medio 2013 is de hobbyclub ontmanteld. De fysieke mogelijkheden van onze hobbyisten werden steeds minder en dan komt er een moment dat je moet stoppen. Alle machines en materialen zijn, met gesloten beurzen, overgedragen aan een dependance van de Haagsche Hoge school, en van de TUDelft.  Als echter een van onze leden daar wil hobbyen, dan kan dat. Bel Wouter, GSM: 06 10 178 785 , Abtswoudseweg 18, 2627 AL Delft, en maak met hem een afspraak. Zij waarderen ons bezoek zeker en willen van onze (inmiddels wel oude) ervaring leren. Kerstborrel  Het ultieme moment om oud collega`s weer te ontmoeten. Dit jaar houden we de  kerstborrel op 9december, op een vrijdagmiddag zoals gebruikelijk, van 13:00 tot ca. 16:00 uur. De eerste 3 consumpties zijn voor rekening van de VOFE, daarna maar zelf afrekenen.   Locatie Tennispark “ Welgelegen ” in Rijswijk, Laan te Blotinghe 1, 2282 NJ Rijswijk (Z-H)   Kijk hier voor meer info, of hier                                                                                                                                                
Om .PDF files te kunnen lezen heeft u Adobe Reader nodig. Dit programma is gratis van internet te downloaden. Klik op het logo hiernaast om het programma te downloaden en daarna te installeren. Heeft u geen MS Office Excel, klik dan op het logo hiernaast en download en installeer de Excel Viewer.
Vereniging van Oud 
(Ypenburg) Employee`s
en de Handelmij  “Avio-Diepen B.V.”
Opgericht, 23 maart 1982
Beste bezoeker of voormalig collega. De website is gemaakt ter herinnering aan Fokker Ypenburg & de Handelmij  “Avio-Diepen”  Heeft u daar gewerkt, dan hopen wij dat u lid wordt. De contributie bedraagt € 7,00 per jaar voor een enkel lid. Voor 2 personen is dit € 12,00 U kunt de contributie overmaken naar rekening:  NL94 INGB 00037 15 562 t.n.v. “ de penningmeester VOFE Ypenburg ”
De VOFE Ypenburg is een vereniging van    voormalige Fokker Ypenburg & HAD collega`s. Er is 10 x een mini (soos) reunie en in december de kerstborrel.   En … Eens een Fokkeriaan...,  Altijd een Fokkeriaan De vereniging werd in 1982 opgericht om de gepensioneerden een fijne dag te bezorgen. Nu, na het faillissement in 1996, willen we graag dat al onze voormalige collega`s lid worden. Op 17 mei 2016 zijn er  201  collega`s lid. Gemiddeld komen er zo`n 100 á 130 collega`s naar de kerstborrel en het voelt elke weer als een warm bad.  Kom ook ! Je kunt ter plaatse lid worden maar het is niet verplicht. Wordt je wel lid, dan krijg je 3 consumptiebonnen. En de koffie bij binnenkomst is ook gratis.
Ga met de cursor naar de knop Foto`s . (niet klikken) U krijgt een uitvalscherm naar de diverse afdelingen  waarvan de foto`s , door er op te klikken,  zichtbaar worden  
  Het bestuur houdt zo goed mogelijk bij welke collega`s ons ontvallen, maar wij zijn volledig afhankelijk van uw informatie.     Via email geven wij de informatie zo snel mogelijk aan u door zodat u nog kunt reageren. Klik op de foto voor meer informatie.  Klik op het kruisteken links voor een chronologische opgave, of op het rechthoekige “In Memoriam” voor een totaal overzicht. Beide kunt u doorbladeren.
Het bestuur betuigt zijn innige deelneming met dit verlies en wenst alle familie en nabestaanden veel sterkte.
Bedrijf is Avio-Diepen in Alphen a/d RIjn De voorzitter organiseert de ALV, zit de bestuursver gaderingen voor en is lid van de redaktie. De vice-voorzitter is de back-up van de voorzitter. De penning meester beheert de financien. en vraagt offertes aan. De secretaris maakt verslagen. Onderhoudt de website en verzorgt de communicatie. Paula Burger is deel van de redaktie en mede verantwoordelijk voor het Informatie Bulletin. Wil Pronk organiseert de SOOS middagen.