Zijn uw contributie en gegevens ontvangen, dan bent u lid en komt u op de ledenlijst. U krijgt daarvan bericht. Aantal leden op 18 aug. 2017 is 190, aantal email adressen is 170
   Informatie Bulletin                      Jaarvergadering (ALV)                      Begrotingen
Zomer           2009
Voorjaar        2010
Zomer           2010
Augustus       2011
Oktober         2012
Najaar           2013
 2009
 2012
 2013
A-D`s soort van Adrem van 1948
De ontstaans geschiedenis van (HAD) Avio-Diepen door (Dir) D.G.de Rooij
Mission impossible door Jan Elsink
Turken met een Limburgs accent
VOFE nieuws uit 1993 van het Grafisch centrum
De stichter van
Klik op de    foto`s  voor hun levensloop.
Weet u dat in de Adrems ook foto`s (z/w) staan.  Klik hier en dan op een groene schicht naar keuze.
      Op Facebook is een “ besloten “ groep aangemaakt. “ Vofeypenburg ” Alle VOFE leden die op Facebook een account hebben,                             zitten er in en kunnen elkaar berichten sturen die dan ook alleen voor die leden zichtbaar zijn.                  Vindt u dat wel wat, maak dan een account aan en meldt dit bij Ed Bezuijen. Hij voegt u dan aan de groep toe.
  “Avio-Diepen”
 De stichter van        “Fokker”
Anthony Herman  Gerard Fokker  * Kediri, Java, 6 april 1890   New York City, 23 december 1939
Count Count Het bestuur
        Frederik Jan Leo       (Frits) Diepen.      * Tilburg, 29 augustus 1915        Düsseldorf, 4 juli 1974
Repair, overhaul & modification
Let op! Het paviljoen is niet                het restaurant.              “ Tennispark Welgelegen”           Daar moet u zijn !
Piet Eilander
Design & realisation
             Hoe   
Wilt u lid worden, klik dan hier
en vul het formulier in en verzenden
Najaar           2014
Alle rechten van de website berusten bij de vereniging. Foto`s mogen door derden vrij gebruikt worden. Veel teksten onder de foto`s berusten op het geheugen van de leden en zijn dus mogelijk incorrect. Gaarne melding hiervan bij onjuistheden! Een donatie, hoe klein ook, aan de penningmeester, wordt echter zeer op prijs gesteld; maar lid worden is beter!
Apache
Closter Meteor
Fokkers fighter cockpits
Fokkers  helikopter  cockpits
Alles wat vliegt
F-27-500
F-28
Fokker 50
Fokker 60
Fokker 70
Fokker 100
Fokker 130       (tekentafel)
D-VII
D-XXI
S-14
Hawker  Hunter
F-84
F-86
F-104
NF-5
F-16
JSF/F-35
Westland Lynx
NH-90
Wat een piloot ziet
Spectaculaire websites
1
Directeuren van Fokker Ypenburg.  (Nu C.E.O. genoemd ) 
Directeuren H.A.D.
Fokkers  civil cockpits
Het is een programma om zogenaamde pdf files te kunnen lezen. In de verken- ner hebben ze de extensie .pdf, vandaar. Er wordt mee bereikt dat op elke pc. zo`n bestand of brief er hetzelfde uitziet. Daarnaast, en heel belangrijk, kan men de tekst niet meer zelf aanpassen zo- dat de authenticiteit ervan gewaarborgd blijft.
De kerstborrel van 2016 in het Tennispark “Welgelegen “ 
Directeur de Rooij weg bij Avio-Diepen
4 september 1987
Schrijf u in bij de stichting
                                      Er is veel te zien en te lezen, en daarbij ook door u aan te vullen via het prikbord met verhalen of ervaringen...                                    Het moment van overlijden van onze collega`s die via “ Delta Loyd “ verzekerd zijn , worden ons niet meer verstrekt. (Privacy wetgeving)                    Fokker/GKN heeft voor 2016 een collectieve zorgverzekering afgesloten met “CZ”                Alle Fokker gepensioneerden kunnen zich hierbij aaansluiten.             Opm: Zij krijgen bij  “Zilveren Kruis/Achmea”, ook de oude collectiviteitskorting!.
Oktober         2015
1950
1960
1980
1995
1996
2015
De kascontrollecommissie voor 2016 en 2017  Zij worden gekozen tijdens de algemene ledenvergadering in november..
Activiteit in 2017:   Bezoek “Nationaal Militair Museum”. is op 18 mei geweest, en met groot succes.
Het bestuur vergadert één keer per jaar, in november, en doet dat tijdens de soos in Rijswijk.  Wilt u in het bestuur plaatsnemen?  Heel graag!
.
02-01 Foto`s van Bob Knaapen en André Muller 04-01 Overlijden Jan van der Stap 10-01 Filmpje van de kantine uit 1975 17-01 Ontbrekende linken hersteld 23-01 Homepage wat aangepast. 24-01 Foto en verhaal van Arie Vingerling 03-02 Overlijden Leo Vonk 09-02 Extra ad rem uit 1987 10-02 Lange verhandeling faillisement Fokker (NRC) 11-02 2 foto`s van pensioneringen 11-02 4 gezichten erbij in het smoelenboek 15-02 Overlijden Frits van Dijk 26-02 Boek toegevoegd 05-03 Nieuwsbrief no:5. 35-jarig bestaan VOFE 24-05 Bezoek NMM. PPS presentatie & foto`s 24-05 Filmpje 50 jarig bestaan KNVvL 14-07 Artikelen over de F-83 15-07 Een film over de ombouw Fokker 100-Fokker 70 10-08 Nieuwe foto`s van Gerard Selier & Nieuwsbrief Nr. 6 18-08 Fouten in de website hersteld. Ziet u er meer? Meldt het a.u.b.! 10-09 In de website weer wat fouten hersteld die in de loop der tijd zijn ontstaan om diverse redenen! U kunt zich ook al aanmelden voor de kerstborrel. 16-09 Overlijden Jan van Gemert Onduidelijke foto vergrotingen van Frank v.Wissen hersteld.  
In
foxyform
Namenlijst Namenlijst Leden- en e-maillijst Leden- en e-maillijst Calendarium vliegveld Ypenburg Calendarium vliegveld Ypenburg Ypenburg startpagina Ypenburg startpagina Website bronnen Website bronnen
Bezoekers vanaf mei 2016
Kerstborrel lijst Kerstborrel lijst Smoelenboek Smoelenboek Fokker web Fokker web Collofon
Nieuw op de website in 2017
Ypenburg er uit
zag in
1996
(laatste)
Onze sponsoren
De activiteiten van onze vereniging!                 SOOS  Met ingang van 8 september 2015 , elke 2e dinsdag van de maand, behalve de maanden juli en augustus, is de SOOS in het restaurant van tennispark “ Welgelegen “ in Rijswijk. Het adres;  zie onder bij kerstborrel. Het is een soort mini reünie, hapje, drankje en gezellig kletsen over hoe het vroeger veel beter was. Aanvang 13:30 uur. De kosten zijn voor de VOFE tenzij de belangstelling erg groot wordt. Dan moeten we hierover beraadslagen. Een video presentatie is mogelijk. Lekker klaverjassen kan ook. Eigen initiatief is belangrijk om ons bij elkaar te houden.
Hobbyclub ( Opgeheven! ) Medio 2013 is de hobbyclub ontmanteld. De fysieke mogelijkheden van onze hobbyisten werden steeds minder en dan komt er een moment dat je moet stoppen. Alle machines en materialen zijn, met gesloten beurzen, overgedragen aan een dependance van de Haagsche Hoge school en de TUDelft  Als echter één van onze leden daar wil hobbyen, dan kan dat. Bel Wouter, GSM: 06 10 178 785 , Abtswoudseweg 18, 2627 AL Delft, en maak met hem een afspraak. Zij waarderen ons bezoek zeker en willen van onze (inmiddels wel oude) ervaring leren. Kerstborrel Het ultime moment om oud collega`s weer eens te ontmoeten. Voor 2017 is de datum vastgesteld op Vrijdag 15 december. Aanvang 13:00 uur in het tennispark “ Welgelegen “ in Rijswijk. Nieuwe leden zijn zeer welkom en u kunt ter plaatse lid worden. De eerste drie consumpties en de koffie zijn voor rekening van de VOFE. Daarna maar zelf afrekenen. Laan te Blotinghe 1, 2282 NJ Rijswijk (Z-H). Kijk hier voor meer info of hier.
met wachtwoord  beveiligd
en
Ook op Facebook Ook op Facebook
Rek.nr. NL94 INGB 00037 15 562 t.n.v. Penningmeester VOFE Ypenburg
Fokker heeft ook een pagina op Facebook. Ga naar Facebook.com en zoek op Fokkerweb en Vofe Ypenburg.
Akte van oprichting & statuten Akte van oprichting & statuten Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Bericht van registratie Bericht van registratie Computer tips Computer tips
I.v.m. het vele werk en de kosten ervan, versturen we geen I.B. meer en gaat alles via de mail. Heeft u geen mail, dan krijgt u de laatste nieuwsbrief via de post. Die is dan vooral bedoeld om u te vragen de jaarlijkse contributie over te maken. Daarnaast proberen we ook wat nieuws te brengen.
Welkom beste bezoeker of collega. Is het laatste het geval dan kun je je nu al aanmelden voor de kerstborrel met hoeveel personen, via het formulier hier onder.
- Parkeren tot 18:00 uur gratis -
 † 21-2-2013..62 jr.
Van onze 2 de  oud voorzitter             Aad Platteel
 1945 Frits  Diepen  Vliegtuig NV. |    1949 Avio Diepen NV & Aero Holland   |    1974 Avio Fokker BV  |  1984 Fokker Aircraft BV.  |  1993 Fokker Aircraft en DASA  |    15 maart 1996  Faillissement
Jan. 2017
Dec 2016
Feb. 2017
“In Memoriam”
De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te `s-Gravenhage onder nummer 27179974, als werknemersorganisatie met volledige rechtsbevoegdheid.
Om .PDF files te kunnen lezen heeft u Adobe Reader nodig. Dit programma is gratis van internet te downloaden. Klik op het logo hiernaast om het programma te downloaden en daarna te installeren. Om de ledenlijst te kunnen inzien of andere Excel werkbladen, heeft u MS Office Excel nodig. Heeft u dit programma niet, download en installeer dan de Excel Viewer.
Vereniging van Oud 
(Ypenburg) Employee`s
en de Handelmij  “Avio-Diepen B.V.”
Opgericht, 23 maart 1982
Beweeg de cursor over de      knoppen  en er verschijnt een uitval-  scherm naar de diverse  afdelingen of nieuwsbrieven.  
  Het bestuur informeert u zo snel mogelijk als collega`s      ons ontvallen, maar de informatie moet van u komen.. Andere bronnen zijn er helaas niet meer..   Via  de mail informeren we u dan zo snel mogelijk zodat u nog kunt reageren. Klik op een foto voor meer informatie.  Klik op het kruisteken voor een chronologische opgave, of op het linker “In Memoriam” voor een totaal overzicht. Beide kunt u doorbladeren.
Opnieuw is een collega ons ontvallen, maar zal altijd in onze herinnering blijven. Woorden schieten te kort als gevoelens overheersen Bedrijf is Avio-Diepen in Alphen a/d RIjn De voorzitter organiseert de ALV, zit de bestuursver gaderingen voor en is lid van de redaktie. De vice-voorzitter is de back-up van de voorzitter. en lid van de  feest- commissie De penning meester beheert de financien en is lid van de feest- commissie. De secretaris maakt verslagen. Onderhoudt de website en verzorgt de communicatie en de nieuwsbrieven. Paula Burger is lid van de redaktie . Wil Pronk organiseerde de SOOS middagen.
Feb. 2017
Mrt 2016
Apr 2016
Apr 2016
Sept 2016